Ing. Jan Kovalčík, CIA

Ing. Jan Kovalčík, CIA

Ján Kovalčík je absolventom VUT Brno. Svoje profesijné skúsenosti získal najskôr priemyselnom podniku, v útvare Organizácie a technika riadenia. Ďalej pracoval na Federálnom štatistickom úrade a po jeho zániku na Českom štatistickom úrade. Zaoberal sa oblasťou odvetvovej štatistiky priemyslu a neskôr sa špecializoval na oblasť cenovej štatistiky. Venoval sa oblasti metodiky, spracovania a reportingu v rade cenových indexov a transformácii tejto štatistiky do podmienok trhového hospodárstva, neskôr tiež do podmienok samostatnej Českej republiky.

V útvare Interný audit ČS, a.s. pracoval od roku 1995 do roku 2021. Prešiel postupne radom činností v rôznom funkčnom zaradení. Absolvoval množstvo vzdelávacích aktivít, vrátane dlhodobého vzdelávania Českého inštitútu interných audítorov (ČIIA), tuzemských i zahraničných konferencií.

Aktívne sa dlhé roky podieľa na práci ČIIA, ktorého členom je od roku 1998. Niekoľko rokov sa podieľal na príprave a organizovaní certifikačných skúšok CIA v Českej republike. Od roku 2000 pôsobí v Redakčnej rade časopisu Interný audítor a webových stránok ČIIA.

Od roku 2010 Redakčnú radu riadi. V roku 2003 sa stal certifikovaným interným audítorom (CIA). Je členom Rady Českého inštitútu interných audítorov.