Ing. Jan Bukovský

Ing. Jan Bukovský

Po absolvovaní Fakulty elektrotechnickej ČVUT spolupracoval pri zavádzaní automatizovaných technológií v elektrotechnickom priemysle. Od roku 1992 do roku 2001 pôsobil v Komerčnej banke ako informatik aj v rôznych funkciách v ekonomickej oblasti. Od roku 2001 do roku 2007 pracoval ako interný audítor a vedúci oddelenia v odbore interného auditu Českej konsolidačnej agentúry. Od roku 2008 pôsobí v Českej exportnej banke, v súčasnosti ako vedúci oddelenia Bezpečnosť ICT. Od roku 2007 externe spolupracuje s Českým inštitútom interných audítorov (prednáša na tému auditov IT, auditu pohľadávok, auditných postupov, operačných rizík), a publikoval niekoľko statí (napr. na tému GDPR a využitie MS Office).

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily