JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc, LL.M., Ph.D.

JUDr. Mgr. Ing. et Ing. Richard Blatný, FINS., MBA, MSc, LL.M., Ph.D.

Po gymnáziu s rozšírenou výučbou elektrotechniky a výroby (1983) absolvoval ČVUT FEL (Ing., 1989), Karlovu univerzitu, odbor histórie a filozofie (Mgr., 1994), v roku 1996 dostal prestížny certifikát FINS. za svoje výsledky v odbore napoleonskej histórie (1985-1996) od Medzinárodnej napoleonskej spoločnosti so sídlom v Montreale. Potom absolvoval VŠE (Ing., 2005), Inštitút na oceňovanie majetku (IOM) - nehnuteľnosti (2007) pri VŠE, zložil druhú maturitu na stavebnej priemyslovke v odbore pozemné staviteľstvo (2011), získal certifikát mediátora od Asociácie mediátorov SR (2015), potom absolvoval práva (Mgr., 2017), v rokoch 2018-19 získal teoretický základ z odboru oceňovania podnikov na Katedre oceňovania podnikov pri VŠE v Prahe, v roku 2019 získal certifikát MBA a začal lektorovať a prednášať na vysokých školách. V roku 2020 získal certifikát LL.M., na Ústave súdneho inžinierstva pri VUT Brno získal certifikát na oceňovanie vecí hnuteľných (2020), na Právnickej fakulte UK v Prahe obhájil disertačnú prácu (Ph.D., 2021), zložil tu aj skúšku rigoróznu (JUDr., 2022). V rokoch 2022-23 napísal skriptá Oceňování nemovitostí v 685 řešených otázkách, včetně Blatného symetrické metody nepřímého porovnání koncepce ceny obvyklé, resp. tržní hodnoty. V priebehu roku 2023 obhájil dizertáciu na tému problematiky pomocných koeficientov pri oceňovaní nehnuteľností a získal certifikát MSc (2023). Je autorom zatiaľ 6 knižiek (1995-2023) a 350 článkov (1991-2023). Hrá šach (I. výkonnostná trieda v roku 1990, ELO 2087, dnes objektívne zrejme viac), zbiera známky, rád cestuje prírodou a odpočíva s rodinou. Je hrdým otcom troch detí. V roku 2021 oslávil 50 rokov nepretržitej školskej dochádzky.

V roku 1998 preplával kanál La Manche ako 1. suchozemec a 7. plavec histórie štýlom prsia (62,1 km/23:38 hod, www.stream.cz/slavni-neznami/richard-blatny-237497), v rokoch 2000- 2009 absolvoval plavecké non-stop maratóny vo Vltave na 40-92 km v časoch 15:12 - 29:03 hod, v roku 2001 založil Klub Ľadových Medveďov (KLM), ktorý dodnes vedie ako predseda. Dňa 21.1. 2000 uplával 1900 m za 57 minút vo Vltave pri teplote 1,5° C pri teplote vzduchu mínus 2° C, je držiteľom možno svetového otužileckého rekordu z 21.1.2006, kedy po predchádzajúcej cca 10 hodinovej námahe pri organizovaní pretekov 5 Januárová Vltava“ vydržal vo Vltave pri teplote vody a vzduchu 3°C 65,5 minúty. Dňa 18.12. 2011 dobehol s klubovým kolegom Karlom Paulom z Prahy-Braníka na Zbraslav, pri teplote vzduchu -8° C a teplote vody 5,5° C doplávali späť, vzdialenosť 5,6 km plávali za 2:30 hod. O diaľkovom plávaní a otužovaní absolvoval viac ako 300 besied po celej republike.