Ing. et Ing. Mgr. et Mgr. Richard Blatný, , FINS., MBA, LL.M., Ph.D.

Ing. et Ing. Mgr. et Mgr. Richard Blatný, , FINS., MBA, LL.M., Ph.D.

Je absolventom ČVUT FEL (Ing., 1989), Karlovej univerzity, odbor histórie a filozofie (Mgr., 1994), v roku 1996 obdržal prestížny certifikát FINS. za svoje výsledky v odbore napoleonské histórie (1988-1996) od Medzinárodnej napoleonskej spoločnosti so sídlom v Montreale. Potom absolvoval VŠETKO (Ing., 2005), Inštitút na oceňovanie majetku (IOM) - nehnuteľnosti (2007) pri VŠETKO, zložil druhú maturitu na stavebné priemyslovke v odbore pozemné staviteľstvo (2011), získal certifikát mediátora od Asociácie mediátorov ČR (2015), potom absolvoval práva (Mgr., 2017), v rokoch 2018-19 získal teoretický základ z odboru oceňovania podnikov na Katedre oceňovanie podnikov pri VŠE v Prahe, v roku 2019 získal certifikát MBA a začal externe prednášať na vysokej škole. Spoločne s pánom dekanom Doc. RNDr. PhDr. Oldřichom Hájkom, MBA, Ph.D., napísal skriptá k oceňovanie nehnuteľného majetku. V roku 2020 získal certifikát LL.M., na Ústave súdneho inžinierstva pri VUT Brno získal certifikát k oceňovanie vecí hnuteľných (2020), na právnickej fakulte v Prahe obhájil dizertačnú prácu (PhD, 2021), ktorá v tom istom roku vyšla knižne. Nadviazal spoluprácu so znaleckým ústavom, začal lektorovat a prednášať na viacerých vysokých školách. Je autorom zatiaľ 6 knižiek (1995-2021) a 350 článkov (1991-2021).

V roku 1998 preplával kanál La Manche ako 1. suchozemec a 7. plavec histórie štýlom prsia (62,1 km / 23: 38 hod, www.stream.cz/slavni-neznami/10008521-richard-blatny.cz), v rokoch 2000-2009 absolvoval plavecké non-stop maratóny vo Vltave na 40-92 km v časoch 15:12 - 29:03 hod, v roku 2001 založil Klub Ľadových Medveďov (KLM), ktorý dodnes vedie ako predseda. Dňa 21.1. 2000 zaplával 1900 m za 57 minút vo Vltave s teplotou 1,5 ° C pri teplote vzduchu mínus 2 ° C, je držiteľom možná svetového otužilcov rekordu z 21.1.2006, kedy po predchádzajúcej cca 10hodinová námahe pri organizovaní pretekov otužilcov v 5. ročníku " januárová Vltava "vydržal vo Vltave o teplote vody a vzduchu 3 ° C 65,5 minúty. Dňa 18.12. 2011 dobehol s klubovým kolegom Karlom Paulom z Prahy-Braníka na Zbraslav, pri teplote vzduchu -8 ° C a teplote vody 5,5 ° C doplávali späť, vzdialenosť 5,6 km preplávali za 2:30 hod. O diaľkovom plávaní a otužovanie absolvoval viac ako 300 besied po celej republike.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily