Ing. Emil Antušák, Ph.D

Ing. Emil Antušák, Ph.D

Ing. Emil Antušák, Ph.D

Pôvodne vojak z povolania (generálmajor v.v.), posledných 10 rokov pôsobí ako učiteľ na katedre managementu Podnikohospodárskej fakulty Vysokej školy ekonomickej v Prahe. Prednáša tiež na MÚVS ČVUT v Prahe a ako hosťujúci profesor na Moskovskej mestskej univerzite managementu v Moskve, kde prednáša v odbore management.

Postupne vyštudoval fakultu velenia a riadenia Vojenskej akadémie v Brne (1971, Ing.), fakulta veliteľsko – štábna Vojenskej akadémie M. V. Frunze v Moskve (1977, Ing.), fakulta strategického riadenia ozbrojených síl na Vojenskej akadémii K. E. Vorošilova v Moskve (1986, Ing), Mobile International Defense Management Course na Mobile Defense Resources Management Education Center, Labal Postraduate School, Monterey, California, USA (1992).

Vykonával rôzne veliteľské a štábne funkcie na taktickom a strategickom stupni velenia.

Po odchodu z armády v roku 1996 začal pracovať ako vedecko-pedagogický pracovník Inštitútu krízového managementu VŠE v Prahe. V roku 2001 ukončil doktorský študijný program v odbore Ekonomika obrany štátu (Ph.D.) a od r. 2002 pracuje ako vysokoškolský učiteľ vyučuje predmety „základy managementu“ a krízový management – riadenie vecných kríz (bakalársky študijný program) a krízový Management- ľudský faktor krízového riadenia (magisterský študijný program).

Okrem toho vyštudoval rad zdokonaľovacích kurzov:
- kurz vysokoškolskej pedagogiky a didaktiky (VŠE, 1997);
- kurz Ekonomika a manažérske riadenie v krízových situáciách (VŠE, 2003);
- kurz andragogiky (Univerzita Palackého v Olomouci, 2005).

Je členom Českej asociácie krízových manažérov a European Association for Security. Je autorom mnohých vysokoškolských skrípt, odborných článkov a knižných monografií.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily