Ing. David Říha, Ph.D., MBA

Ing. David Říha, Ph.D., MBA

Ing. David Říha, Ph.D., MBA je členom katedry marketingu na Fakulte podnikohospodárskej VŠE v Prahe a od roku 2013 tiež na University of Applied Sciences Upper Austria School of Management / Steyr. Vzdelanie na Vysokej škole ekonomickej, Vysokej škole podnikania a manažérskej fakulty Escuela Superior de Marketing y Administración Barcelona si ďalej rozšíril v rámci študijných stáží vo Fínsku, Mexiku, Rakúsku a Veľkej Británii. Praktické skúsenosti v oblastiach obchodu a marketingu získal na manažérskych postoch národných i medzinárodných spoločností a poradenskou činnosťou.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily