Ing. David Pinka

Ing. David Pinka

David Pinka je partnerom spoločnosti Expense Reduction Analysts od septembra 2012. Ako poradca/analytik/interný manažér sa špecializuje predovšetkým na logistické a nákupné procesy ako preprava, distribúcia, manipulácia, skladovanie, obaly a balenie, prenájmy a údržba manipulačnej techniky, operatívny aj strategický nákup, a to ako pri ich procesnom riadení, tak aj z pohľadu nákladových stratégii vyššie uvedených aktivít.

Podstatnú časť svojho profesijného života pracoval v rozličných manažérskych pozíciách (riaditeľ logistiky a nákupu, technický riaditeľ, riaditeľ stratégie logistiky, vedúci nákupu a logistiky) v petrochemickom priemysle. Pracoval tiež ako obchodný riaditeľ u medzinárodného 3PL providera pre región CEE a ako managing director obchodno-distribučnej spoločnosti v Holandsku.

Študoval ekonómiu a manažment na ČVUT v Prahe a MBA na Prague International Business School.

Vo voľnom čase sa venuje rodine, historickým automobilom, hudbe a turistike.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily