Ing. Daniel Häusler

Ing. Daniel Häusler

Súčasný riaditeľ kancelárie Českého inštitútu interných audítorov pôsobil dlhú dobu ako vedúci oddelenia interného auditu v Centre pre regionálny rozvoj SR, štátnej príspevkovej organizácii, kde tiež zaviedol systém riadenia podľa ISO 9001 a bol členom TOP manažmentu. Okrem lektorstva v oblasti problematiky interného auditu a systémov riadenia kvality podľa ISO 9001 má tiež skúsenosti s ekonomickým riadením neziskových organizácií.