Ing. Daniel Häusler

Ing. Daniel Häusler

Súčasný riaditeľ kancelárie Českého inštitútu interných audítorov pôsobil dlhú dobu ako vedúci oddelenia vnútorného auditu v Centre pre regionálny rozvoj ČR, štátnej príspevkovej organizácie, kde tiež zaviedol systém riadenia podľa ISO 9001 a bol členom TOP manažmentu. Mimo lektorstva v oblasti problematiky vnútorného auditu a systémov riadenia kvality podľa ISO 9001 má tiež skúsenosti s ekonomickým riadením neziskových organizácií.