Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Ing. Dana Strachotová, Ph.D.

Ing. Dana Strachotová, Ph.D. absolvovala štúdium na Fakulte chemicko-inžinierskej VŠCHT Praha, odbor Ekonomika a riadenie chemických a potravinárskych podnikov. Doktorandské štúdium v ​​odbore Riadenie a ekonomika podniku ukončila na VŠCHT Praha v roku 2005. Ďalšie vzdelanie bolo rozšírené v roku 2012 o Aplikovanú Farmakoekonomiku v rámci spoločnosti Institute of Economics and Technology Assessment.

Praktické skúsenosti získala ako projektant v podniku Chemoprojekt Praha so špecializáciou na manipuláciu s materiálom. Ako externý konzultant sa podieľala na projektoch zameraných predovšetkým na zlepšovanie výrobných procesov.

Od roku 1998 pôsobí na Ústave ekonomiky a managementu VŠCHT Praha ako odborný asistent so zameraním na racionalizáciu chemických a potravinárskych procesov a na starostlivosť o výrobné zariadenia. Ďalším zameraním sú Manažérska a Podniková ekonomika a Farmakoekonomika.