Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Ing. Dana Kubíčková, CSc.

Vyštudovala Vysokú školu ekonomickú v Prahe. V súčasnej dobe pôsobí ako odborná asistentka na katedre riadenia podniku Fakulty ekonomických štúdií na Vysokej škole finančnej a správnej, Praha. Vo svojom odbornom zameraní sa dlhodobo venuje problematike finančného výkazníctva a hodnotenie finančnej výkonnosti firiem, najmä v segmente malých a stredných podnikov.

Ťažiskom jej odborného záujmu je potom medzinárodná štandardizácia finančného výkazníctva, hodnotenie výkonnosti firmy v podmienkach IFRS a pôsobenie národných špecifík. Je garantom niekoľkých predmetov študijného programu Riadenie podniku a podnikové financie, dlhodobo pôsobí ako člen štátnej skúšobnej komisie.

Je autorkou mnohých študijných textov, odborných publikácií a článkov, podieľa sa na riešenie vedecko-výskumných projektov. Spolupracuje s radom inštitúcií z oblasti vzdelávania a praxe (Inštitút Zväzu účtovníkov, VOX, Verlag-Dashöfer), pôsobí ako lektor zákazkových kurzov.