Ing. Dalibor Pituch

Ing. Dalibor Pituch

V súčasnej dobe pôsobí ako prokurista v spoločnosti EUFC CZ s.r.o., ktorá sa zameriava na komplexné poradenstvo pri príprave a realizácii dotačných projektov. Vedie tím konzultantov, ktorí vytvárajú udržateľné podnikateľské zámery a hľadajú pre nich cesty skrz spletitá pravidlá a podmienky dotačných programov. Venuje sa tiež operatívnemu riadenia spoločnosti a akvizičnej činnosti. Vo svojej viac ako desaťročné praxi sa podieľal v rôznych rolách na rade projektov v oblasti energetiky, výrobných technológií, vývoja a inovácií, vedeckovýskumných kapacít, cestovného ruchu i kultúrnych pamiatok. Bol tiež členom tímu hodnotiaceho operačné programy Ministerstva priemyslu a obchodu.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily