Ing. Bohuslav Poduška, CIA

Ing. Bohuslav Poduška, CIA

V súčasnej dobe pôsobí v Českej sporiteľni, a.s., na pozícii riaditeľa úseku interného auditu. Pomáhal implementovať audítorskú profesiu do podmienok SR, a to najprv za oblasť externej audítorskej profesie, kde pôsobil ako prezident Únie audítorov, ktorá bola predchodcom Komory audítorov SR. Po založení komory v nej zastával pozíciu viceprezidenta. V rámci internej audítorskej profesie veľmi aktívne pôsobil a pomáhal založiť Český inštitút interných audítorov, ktorého bol niekoľko rokov prezidentom. Je autorom mnohých článkov publikovaných v časopisoch Ekonóm, Bankovníctvo, Audítor a Interný audit. Autorsky sa spolupodieľal na príprave učebnice "Bankovníctvo za oblasť riadiaceho a kontrolného systému". Prednáša doma aj v zahraničí.