Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.

Ing. Bedřich E. Rathouský, Ph.D.

Pôsobí ako akademický pracovník na VŠE v Prahe, na Katedre logistiky. Okrem toho pôsobí ako externý pedagóg na Univerzite Pardubice, Dopravnej fakulte Jána Pernera. Venuje sa predovšetkým oblasti cestných vozidiel, cestnej nákladnej dopravy, kombinovanej prepravy a logistických technológií. Spolupracuje aj s podnikmi z praxe. Je autorom či spoluautorom dvoch monografií a dvadsiatky článkov v češtine a v angličtine publikovaných v odborných periodikách. Prednáša na medzinárodných konferenciách v Českej republike a v zahraničí (doteraz jedenásť konferencií).

Pôsobí ako člen riešiteľských tímov v projektoch na Univerzite Pardubice a na VŠE v Prahe (doteraz sedem projektov). V rámci Teaching Mobility prednášal na Technische Universität Bremen (Nemecko) problematiku prevádzkovania cestných súprav s neštandardnou dĺžkou (tzv. EMS-súprav) v krajinách Európskej únie. V rámci ďalšieho zvyšovania odbornej spôsobilosti sa pravidelne zúčastňujú odborných seminárov, veľtrhov a exkurzií. Od roku 2007 je držiteľom preukazu profesijnej spôsobilosti vodiča na skupinu C+E, od roku 2011 je držiteľom "Certifikátu EJ-Log" Európskej logistickej asociácie.