Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M.

Ing. Bc. Andrea Mašínová, Ph.D., DBA, LL.M. je absolventkou III. Lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe, študijného programu Zdravotné vedy a odbore Riadenie ľudských zdrojov študijného programu MBA na Vysokej škole ekonómie a manažmentu.

Ekonomické vzdelanie získala absolvovaním inžinierskeho študijného programu Riadenie podniku a podniková ekonomika na Vysokej škole finančnej a správnej. V súčasnej dobe študuje doktorandský študijný program na Fakulte ekonomickej, Západočeskej univerzity v Plzni, dizertačnú tému: Metóda výpočtu financovania veľkých zdravotníckych zariadení. Celý profesionálny život pôsobí v manažérskych pozíciách v oblasti zdravotníctva, posledných 10 rokov potom na pozícii námestníka riaditeľa Fakultnej nemocnice Plzeň.

Dlhodobo sa podieľa na špecializačnej aj kvalifikačnej príprave zdravotníckych pracovníkov a pracovníkov v sociálnej sfére, má bohaté skúsenosti s prípravou e-learningových kurzov, prípravou a realizáciou vzdelávacích i dotačných programov v oblasti zdravotnej a sociálnej starostlivosti.