Ing. Antonín Janda

Ing. Antonín Janda

V súčasnej dobe pôsobí ako nezávislý audítor zapísaný v Komore audítorov SR. Audítorskej profesii sa venuje od roku 1991 s tým, že 20 rokov bol audítorom a spolumajiteľom audítorskej spoločnosti Nexia AP a.s. Počas tohto obdobia vyučoval tiež 12 semestrov na katedrách manažérskeho a finančného účtovníctva VŠE Praha. S vyučujúcimi katedrami finančného účtovníctva potom naďalej spolupracoval externe pri výučbe finančného auditu.

V audítorskej spoločnosti sa s tímom spolupracovníkov venoval dlhodobému auditu účtovných závierok českých i zahraničných obchodných korporácií. V posledných rokoch poskytuje audítorské služby aj neziskovým organizáciám.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily