Ing. Adéla Karlovská, MBA

Ing. Adéla Karlovská, MBA

Absolvovala bakalárske štúdium na ČZU (Ekonómia a manažment) a inžinierske štúdium na BIVŠ (Ekonómia a financie). Je akreditovanou koučkou, lektorkou a trénerkou a tiež certifikovaným Scrum Masterom. Organizuje a lektoruje akreditačný kurz MŠ MT Kouč a semináre na tému intimity žien. Venuje sa predovšetkým osobnostnému rozvoju pomocou koučingu, mentoringu a osobných konzultácií. Lektoruje a trénuje mäkké zručnosti a projektové riadenie. Pracuje s energiami a prepája ľudskú dušu s telom prostredníctvom Feng Shui filozofie, metód NLP (Neuro-lingvistické programovanie) a terapeutické formy tzv. integračných konštelácií.