Ing. Adéla Karlovská, MBA

Ing. Adéla Karlovská, MBA

Ing. Adela Karlovská, MBA pôsobí na manažérskych pozíciách od roku 2005, kde získala skúsenosti z oblasti riadenia a vedenia zamestnancov, manažmentu projektov, firemných procesov a z finančnej oblasti. Pracovala v medzinárodných veľmi dynamických spoločnostiach zameraných na zákazníka a na výsledok.

K prehĺbeniu svojich odborných zručností absolvovala rekvalifikačné kurzy u MŠMT Lektor ďalšieho vzdelávania a Kouč. Je certifikovaný SCRUM Master. Absolvovala tiež ďalšie rozvojové vzdelávacie programy zamerané na manažment, komunikačné a prezentačné zručnosti, asertivitu, vedenie a motiváciu tímov, stress management, time management, projektové riadenie, agilita, wellbeing a pod.

V súčasnej dobe sa aktívne venuje lektorskej činnosti, organizuje semináre, workshopy a akreditačný kurz MŠ MT Kouč. Zároveň sa venuje individuálnej práci s klientmi formou osobných konzultácií. Vo svojej praxi využíva aj metód NLP (neuro lingvistického programovania) a terapeutické formy tzv. integračných konštelácií.

Spolupracuje na mentoringových projektoch v nadácii, neziskových organizáciách a obchodných komorách, kde zároveň prednáša.