Filip Ondruš, MBA

Filip Ondruš, MBA

Obchodné a manažérske skúsenosti získaval postupne už od ukončenia štúdia strednej priemyselnej školy. Sedem rokov pôsobil v nadnárodnej spoločnosti ako riaditeľ pobočky s viac ako sto zamestnancami, po ročnom štúdiu a pobyte v zahraničí zmenil odbor a začal pôsobiť v oblasti predaja nehnuteľností so špecializáciou na rezidenčné developerské projekty.

Od roku 2010 pôsobil na centrále zahraničnej franchisingovej spoločnosti ako tréner a lektor obchodníkov a taktiež ako lektor majiteľov franšíz a vedúcich kancelárií v oblasti time management a motivácie. Od roku 2013 sa zameriava na vzdelávanie manažérov, ktorí potrebujú zvládať základné techniky vedenia ľudí a budovanie manažérskeho postoja, bez ohľadu na to, či na manažérskej pozícii práve začínajú, alebo už majú prax. Manažéri, team lídri či vedúci skupín oceňujú nielen teoretické znalosti, ale aj jeho vlastné skúsenosti podložené dlhodobou a stále trvajúcou praxou na manažérskej a zároveň obchodnej pozícii. Práve kvôli kombinácii manažérskych, obchodných a lektorských zručností je majiteľovi firiem vyhľadávaný aj kvôli poradenstvu v oblasti rozvoja podnikania. Jeho krédom je vzdelávanie formou prelínania teórie a praxe zábavným spôsobom.

V roku 2013 úspešne ukončil štúdium profesne vzdelávacieho programu MBA Management, organizácie a riadenia na Business Institut Praha.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily