doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

doc. PhDr. Jitka Vysekalová, Ph.D.

Prezidentka Českej marketingovej spoločnosti (ČMS). V súčasnej dobe pôsobí tiež ako nezávislý poradca pre oblasť psychológie trhu, marketingových komunikácií a kvalitatívneho výskumu trhu a zastáva významné funkcie v odborových a profesijných organizáciách. Členka Európskej spoločnosti pre výskum trhu a verejnej mienky (ESOMAR) a Českomoravskej psychologickej spoločnosti (CMPSU).

Prednáša na Univerzite Tomáša Baťu v Zlíne na tuzemských i zahraničných konferenciách, je členkou porôt v oblasti reklamy, publikuje v mnohých odborných periodikách. Autorsky alebo spoluautorsky sa podieľala na vydaní mnohých odborných publikácií, napr. Psychológia reklamy, Psychológia spotrebiteľa, Psychológia trhu, Marketing, Reklama - Ako robiť reklamu, Image a firemná identita a ďalších.

V jednom rozhovore na seba prezradila, že jej obľúbeným citátom je ten od Oscara Wilda: "Jediný spôsob, ako sa zbaviť pokušenia, je podľahnúť mu". Inak má rada posedenie s priateľmi pri dobrom bielom víne.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily