doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

doc. JUDr. Martin Janků, CSc.

Advokát, súdny tlmočník, člen odborných grémií, vedeckých rád fakúlt a univerzít, prezident medzinárodnej asociácie European Council for Business Education a od roku 1993 vedúci Ústavu práva na Prevádzkovo-ekonomickej fakulty Mendelovej univerzity v Brne. Cez desať rokov je stálym rozhodcom Rozhodcovského súdu pri Hospodárskej komore ČR a Agrárnej komore ČR v Prahe.

Zaoberá sa predovšetkým právom Európskej únie, medzinárodným právom a obchodným právom. Doteraz publikoval päť monografií, viac než 20 učebných pomôcok a rad odborných i populárno náučných článkov a publikácií.

Vyštudoval Právnickú fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brne (dnes Masarykova univerzita).

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily