Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

Doc. JUDr. Ing. Radek Novák, CSc.

Pôsobí na katedre logistiky, Fakulty podnikohospodárska, VŠE Praha. Špecializuje sa na legislatívu v oblasti dopravy a logistiky, ďalej na problematiku prepravy, zasielateľstva a pôšt.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily