doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

Doc. JUDr. Daniel Patek, Ph.D. je absolventom PF UK a na tejto katedre obchodného práva pôsobí od roku 2005 (od roku 2019 ako vedúci katedry). Obchodným právom sa zaoberal aj vo svojej advokátskej praxi a v rokoch 2008 až 2013 pôsobil ako člen Pracovnej komisie Legislatívnej rady vlády SR pre súkromné právo.

V rokoch 2010 až 2013 bol asistentom sudcov Najvyššieho súdu (senátu zameraného na obchodné spoločnosti a zmenky). Zameriava sa predovšetkým na právo obchodných korporácií, právo proti nekalej súťaži a vybrané otázky záväzkového práva (najmä spotrebiteľskej zmluvy a zmluvnú pokutu).

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily