doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

doc. Ing. Ludmila Mládková, Ph.D.

Vysokoškolská pedagogička Vysokej školy ekonomickej v Prahe sa vo svojej prednáškovej činnosti špecializuje na manažment, manažment znalostí, manažérske vodcovstvo a systémové prístupy k manažmentu. V týchto oblastiach je autorkou niekoľkých monografií a celej rady článkov publikovaných v renomovaných zahraničných vedeckých časopisoch.