doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.

doc. Ing. Juraj Borovský, Ph.D.

Od roku 1999 pôsobí v akademickej sfére, v súčasnosti na Fakulte biomedicínskeho inžinierstva ČVUT Praha a Fakulte managementu Komenského univerzity v Bratislave. Základné teoretické poznatky získal štúdiom na Elektrotechnickej fakulte ČVUT a Národohospodárskej fakulte VŠE v Bratislave. Tu si postupne rozvíjal absolvovaním série postgraduálnych kurzov vrátane Ashridge Management College vo Veľkej Británii a obhájením doktorátu na Komenského univerzite.

Praktické skúsenosti získal v rokoch 1963 - 1998 v strojárstve a elektrotechnickom priemysle, z toho od roku 1989 vo vrcholovej pozícii Chirana Stará Turá. Ako uznávaný manager pôsobil v rade profesionálnych organizácií (prezident Zväzu priemyslu SR, člen predstavenstva SOPK, člen Hospodárskej rady Vlády SR a ďalších organizáciách). Svoje odborné znalosti z manažmentu a ekonomiky publikuje Knižné (doteraz vydal 13 knižných publikácií) aj v odborných časopisoch a konferenciách. Je autorom celej rady prednáškových cyklov z oblasti riadenia podnikov a ich ekonomiky, procesného riadenia a ďalších praktických tém.

Za dobu svojho pedagogického pôsobenia viedol viac ako 200 diplomových prác a pod jeho vedením absolvovali 4 študenti doktorandského štúdia svoje dizertačné práce.

Okrem pedagogickej činnosti pôsobí aj ako poradca v oblasti riadenia procesov, ekonomiky a všeobecného riadenia, v súčasnosti najmä v zdravotníctve.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily