Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Macek, Ph.D.

Vyučuje na katedre Ekonomiky a riadenia v stavebníctve, Fakulte stavebnej, ČVUT v Prahe. Okrem akademickej pozície tiež pracuje vo Výpočtovom a informačnom centre ČVUT v Prahe ako programátor a správca ekonomických systémov. V rámci svojej špecializácie v odbore Facility Management sa venuje prednáškovej činnosti v odborných kurzoch a výučbe na Bankovom Inštitúte. Zaoberá sa posudkovou činnosťou v oblasti inžinierskych stavieb. Je členom medzinárodnej profesijnej organizácie IFMA.

Prednáša v týchto študijných programoch:

Späť na profily