doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

doc. Ing. Alexej Sato, CSc.

Alexej Sato absolvoval Vysokú školu ekonomickú v Prahe, kde pôsobí mnoho rokov na Katedre medzinárodného obchodu, v súčasnej dobe je pozícií docenta. Je autorom niekoľkých desiatok tuzemských i zahraničných publikácií a odborných textov, pravidelne sa zúčastňuje odborných medzinárodných vedeckých konferencií. Má za sebou viac ako 40 rokov skúseností v malých a stredných podnikoch aj v nadnárodných korporáciách prevádzkujúcich komerčnú prax, a to ako v tuzemsku, tak aj v zahraničí.

Je členom Komisie pre clá a uľahčenie obchodu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži. Ako lektor Business Institutu v Prahe pôsobí od roku 2010.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily