Bc. Miloslav Pecinovský

Bc. Miloslav Pecinovský

V súčasnej dobe pracuje v spoločnosti Vodafone Czech Republic a.s. na pozícii IMS Lead and ISMS Audítor. Auditnej problematike sa venuje od roku 2003 a je držiteľom certifikátov Lead Auditor pre štandardy ISO 9001, ISO 27001, ISO 22301 a AS 9100 rev. D. Počas svojej praxe pôsobil na rôznych lokálnych či medzinárodných pozíciách napr. v spoločnostiach T-Systems Slovakia a.s., T-Mobile Czech Republic a.s., alebo AERO Vodochody AEROSPACE a.s.

Okrem iného v minulosti pôsobil ako člen Technicko-normalizačnej komisie č. 6 pri ÚNMZ, kde sa podieľal na adaptácii ISO štandardov do prostredia SR.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily