Bc. Milan Průcha

Bc. Milan Průcha

Pôsobí od roku 2006 v jednej z najväčších kúpeľných spoločností v ČR na pozícii prevádzkového riaditeľa, od roku 2012 súčasne na pozícii riaditeľa kúpeľného hotela Pawlik s 380 lôžkami.

Hlavnou pracovnou náplňou sú všetky procesy na úseku hotelovom a gastronomickom a činnosť v top manažmente firmy.

Aktívne pôsobí v Asociácii hotelov a reštaurácií, predovšetkým na úrovni sekcie Karlovarského kraja. Od roku 2009 je aktívnym kontrolórom AHR SR pre certifikáciu podľa Oficiálnej jednotnej certifikácie ubytovacích zariadení.

Už viac ako 15 rokov je členom Confrérie du Sabre d'Or - Bratstva Zlaté Šable - odborného a záujmového združenia priateľov vína Champagne a od roku 1999 je jej veľvyslancom pre ČR, je držiteľom niekoľkých rekordov v rýchlostí fliaš šabľou - tzv. sabráži.

V minulosti sa zúčastnil pracovných praxí v DDR, Juhoslávii a Švajčiarsku, dlhšiu dobu pôsobil pracovne v SRN. Zúčastnil sa niekoľkých gastronomických súťaží na veľtrhoch, disponuje znalosťami kúpeľníctva, hotelierstva, event manažmentu, zážitkovej gastronómie, cateringu, outsourcingu, procesu ISO certifikácie, hotelového marketingu, mystery shoppingu a ďalších.

Prednáša v týchto študijných programoch:

    Späť na profily