Predstavenie spoločnosti Business Institut

Business Institut sa radí medzi najprestížnejšie MBA školy v Českej republike. Špecializuje sa na profesijné vzdelávacie programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration). Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam profesionálneho tímu lektorov ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe.

Misia a ciele

Business Institut pripravuje a motivuje k úspechu.

Hlavným cieľom Business Institutu je poskytovať kvalitné a prínosné vzdelávacie programy s ohľadom na časovú flexibilitu každého študenta.

S kým spolupracujeme

Business Institut spolupracuje s celým radom špičkových odborníkov z rôznych profesijných oblastí, ktorí prispievajú k vysokej úrovni a kvalite profesionálneho vzdelania. Rovnako tak je Business Institut členom mnohých profesijných organizácií, kde vzájomná spolupráca napomáha sledovať a udržiavať aktuálne trendy a zoznamovať s nimi odbornú i laickú verejnosť.

Čo ponúkame

Ponúkame unikátnu kombinovanú alebo online formu vzdelania, ktorá vychádza z toho najlepšieho v oblasti manažérskych programov MBA, BBA, DBA a LLM. Táto forma vzdelávania šetrí študentom nielen finančné prostriedky, ale aj čas. Veríme, že vzdelávanie je nevyhnutným predpokladom k ďalšiemu rozvoju a kariérnemu úspechu. Robíme maximum pre to, aby ponúkaná forma štúdia umožňovala študovať aj tým najvyťaženejším.

Vznik a pôsobenia spoločnosti

Spoločnosť vznikla v roku 2009 a radí sa medzi najväčšie školy svojho druhu v ČR. Škola za dobu svojej existencie vychovala viac ako 1100 absolventov.