Predstavenie spoločnosti Business Institut

Business Institut patrí medzi najprestížnejšie MBA školy v Českej republike. Špecializuje sa na profesijné vzdelávacie programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration). Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti profesionálneho tímu lektorov ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe.:

Náš úspech meriame úspechom našich absolventov. Prioritou je pre nás moderné štúdium, kvalita lektorského tímu, časová flexibilita a prakticky zameraná výučba. Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam profesionálneho tímu lektorov, ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe. Škola počas svojej existencie motivovala a kariérne posunula viac než 1800 absolventov.

Business Institut od roku 2009 patrí medzi preverené a prestížne manažérske školy v Českej republike so špecializáciou na profesijné vzdelávacie programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration).

K vzdelaniu pristupujeme inak než ostatné školy:

  •  kladieme dôraz na skúsenosti, znalosti, inšpiráciu a vzájomné partnerstvo;
  • študentom prednášajú profesionáli zo svojich oborov s hlavným cieľom odovzdať aktuálne a prakticky využiteľné poznatky;
  • výučba je prispôsobená i najvyťaženejším, forma štúdia a koncept výučby – šetrí čas a prostriedky;

Koncept manažérskeho vzdelávania je navrhnutý modernou kombinovanou formou alebo 100 % online formou a premieta teoretické poznatky do manažérskej praxe. Časovo flexibilné štúdium predstavuje prakticky zamerané vzdelávanie pre stredný a vyšší manažment, špecialistov, podnikateľov, vedúcich zamestnancov a ďalších záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti a dosiahnuť osobný alebo kariérny úspech.

Business Institut spolupracuje s množstvom špičkových odborníkov z rôznych profesijných oblastí, ktoré prispievajú k vysokej úrovni a kvalite vzdelania v programoch MBA, BBA, LLM a DBA. Business Institut je tiež členom mnohých profesijných organizácií, kde vzájomná spolupráca pomáha sledovať a udržiavať aktuálne trendy a zoznamovať s nimi odbornú i laickú verejnosť.