Predstavenie spoločnosti Business Institut

Business Institut patrí medzi najprestížnejšie MBA školy v Českej republike. Špecializuje sa na profesijné vzdelávacie programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration). Vzhľadom na dlhodobé skúsenosti profesionálneho tímu lektorov ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe.

História


Business Institut od roku 2009 patrí medzi preverené a prestížne manažérske školy v Českej republike so špecializáciou na profesijné vzdelávacie programy MBA (Master of Business Administration), BBA (Bachelor of Business Administration), LLM (Master of Laws) a DBA (Doctor of Business Administration).

Naše ciele a vízie


Náš úspech meriame úspechom našich absolventov. Prioritou je pre nás moderné štúdium, kvalita lektorského tímu, časová flexibilita a prakticky zameraná výučba. Vzhľadom k dlhodobým skúsenostiam profesionálneho tímu lektorov, ponúka Business Institut koncept štúdia, ktorý premieta teoretické problémy priamo do praxe. Škola počas svojej existencie motivovala a kariérne posunula viac než 1800 absolventov.

Odlišný prístup k vzdelávaniu


  •  kladieme dôraz na skúsenosti, znalosti, inšpiráciu a vzájomné partnerstvo;
  • študentom prednášajú profesionáli zo svojich oborov s hlavným cieľom odovzdať aktuálne a prakticky využiteľné poznatky;
  • výučba je prispôsobená i najvyťaženejším, forma štúdia a koncept výučby – šetrí čas a vynaložené finančné prostriedky;

Koncept manažérskeho vzdelávania je navrhnutý modernou kombinovanou formou alebo 100 % online formou a premieta teoretické poznatky do manažérskej praxe. Časovo flexibilné štúdium predstavuje prakticky zamerané vzdelávanie pre stredný a vyšší manažment, špecialistov, podnikateľov, vedúcich zamestnancov a ďalších záujemcov, ktorí si chcú rozšíriť svoje znalosti a dosiahnuť osobný alebo kariérny úspech.

Business Institut spolupracuje s množstvom špičkových odborníkov z rôznych profesijných oblastí, ktoré prispievajú k vysokej úrovni a kvalite vzdelania v programoch MBA, BBA, LLM a DBA. Business Institut je tiež členom mnohých profesijných organizácií, kde vzájomná spolupráca pomáha sledovať a udržiavať aktuálne trendy a zoznamovať s nimi odbornú i laickú verejnosť.