Odborná literatúra k štúdiu zdarma

Odborná literatúra k štúdiu zdarma

Študenti Business Institutu majú po celý čas svojho štúdia zaistený prístup ku kvalitným informačným zdrojom, z ktorých môžu čerpať pri písaní seminárnych prác, prípadových štúdií a práce záverečnej. Časť odbornej literatúry si môžu študenti vypožičať v klasickej knižnici, ktorou Business Institut disponuje, alebo v online knižnici, ktorá disponuje až 4200 online titulmi.

Online knižnica

Študentom je k dispozícii moderná online knižnica, v ktorej sa nachádza viac ako 4200 titulov v češtine. Knižnica ponúka neobmedzený prístup a možnosť online i offline prečítania kníh. Rýchly prístup k odborným titulom a užívateľsky prívetivé prostredie online knižnice uľahčí celé štúdium. Čítať je možné ako na počítači, tak na tablete či mobilnom telefóne.

Klasická knižnica

Okrem toho študenti môžu využiť knižnice odbornej literatúry Business Institutu s ponukou viac ako 1500 odborných titulov. Zoznam konkrétnych kníh a výpožičný poriadok je každému študentovi k dispozícii v študentskej sekcii.