Informácie o štúdiu MBA online

Ako sa prihlásiť na štúdium

Ako sa prihlásiť na štúdium

Prvým krokom k štúdiu MBA online na Business Institutu je podanie online prihlášky. K prihláške môžete rovno priložiť dokumenty potrebné na prijatie na štúdium. V prípade MBA online štúdia ide o doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis. Dokumenty je možné doložiť aj neskôr. Podanie prihlášky je úplne bezplatné.

V prípade, že váhate alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať naše študijné oddelenie a dohovorte si osobnú či online schôdzku, na ktorej vám radi všetko vysvetlíme.

Ako sa prihlásiť na štúdium

Pred začatím štúdia

Pred začatím štúdia

Študijné oddelenie vás bude kontaktovať do dvoch pracovných dní od odoslania prihlášky. Následne vám bude zaslané rozhodnutie o prijatí a zmluva o štúdiu. Na základe podpisu zmluvy je vystavená faktúra na uhradenie poplatku za štúdium (v prípade splátkového kalendára je vystavená faktúra na 1. splátku). Po uhradení faktúry vám budú zaslané prístupy do študentskej sekcie a do online knižnice.

Pred začatím štúdia

Priebeh štúdia

Priebeh štúdia

Online štúdium MBA trvá 1 rok a je rozdelené do 3 študijných blokov (semestre). Každý blok sa skladá zo študijných modulov (predmetov). Študent absolvuje 11 modulov, záverečnej práci je venovaný 12., samostatný modul. Za každý modul študent absolvuje videoprednášku, ktorá nahrádza lektorské stretnutie. Výstupom každého modulu je postupová práca v rozsahu 10-15 normostrán.

Počas celého štúdia vám naše študijné koordinátorky rady pomôžu s riešením akejkoľvek požiadavky alebo otázky. Všetko, vrátane odborných konzultácií s lektormi, môžete riešiť práve prostredníctvom študentskej sekcie.

Priebeh štúdia

Bonusy k štúdiu

Bonusy k štúdiu

Počas štúdia môžete navštevovať bonusové prednášky, semináre a blokové moduly. Nad rámec štúdia sa môžete zúčastniť lektorských stretnutí z iných programov.

Ako študent Business Institutu môžete čerpať benefity plynúce z našich partnerských vzťahov. Poskytnú vám môžeme napríklad zľavu na nákup titulov z vydavateľstva Grada Publishing, zľavu na vstupenky do Švandova divadla, zľavové akcie na športové oblečenie Under Armour alebo módne oblečenie značky GAP a ďalšie.

Bonusy k štúdiu

Zakončenie štúdia

Zakončenie štúdia

Štúdium je zakončené spracovaním záverečnej práce v rozsahu 40-60 normostrán a jej obhajobou pred trojčlennou komisiou lektorov. Odovzdanie diplomu osvedčujúceho získanie titulu MBA sa odohráva na slávnostnej promócii. Úspešný absolvent získa titul MBA, ktorý je uvádzaný za menom.

Absolventi získavajú zľavu na ďalšie vzdelávanie a sú pozývaní na akcie Business Institutu.

Zakončenie štúdia

Začiatok a priebeh štúdia MBA online

Kedykoľvek
podľa potrieb uchádzača

Štúdium trvá 1 rok a je rozdelené do 3 blokov. Bloky sa skladajú zo študijných modulov, ktorých výučba prebieha formou videoprednášek. Štúdium je možné začať kedykoľvek podľa potrieb uchádzača.

1. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 videoprednášky
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 videoprednášky
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 študijné moduly
 • 3 videoprednášky
 • 3 postupové práce
 • + záverečná práca

Zakončenie štúdia

 • Obhajoba záverečnej práce
Úspešný absolvent získa titul MBA, uvádzaný za menom.

Ďalšie informácie k štúdiu

Čo potrebujem na podanie prihlášky?

 • priložte kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní
 • v prípade stredoškolského vzdelania priložte čestné vyhlásenie o praxi alebo CV

Aké sú možné spôsoby financovania štúdia?

 • školné je možné rozložiť až do 12 splátok, prvá splátka sa hradí pred zahájením štúdia
 • školné je možné financovať prostredníctvom programu Benefit Plus
 • poplatok za štúdium sa hradí prostredníctvom faktúry
 • štúdium MBA je daňovo uznateľná položka, ktorú zamestnávateľ môže uplatniť v základe dane z príjmu

Čo všetko mám pri štúdiu k dispozícii?

 • dostanete prístup do unikátnej študentskej sekcie
 • študentská sekcia obsahuje potrebné študijné materiály (sylaby, prezentácie, dôležité informácie)
 • súčasťou štúdia je aj prístup do rozsiahlej online knižnice
 • k dispozícii máte aj klasickú knižnicu priamo na Business Institutu