Informácie o štúdiu MBA online

Štúdium MBA v 100% online podobe predstavuje najmodernejšiu formu manažérskeho vzdelávania. Online štúdium je obsahom a kvalitou plne porovnateľné s klasickou výučbou. Študovať sa dá odkiaľkoľvek s využitím najmodernejšej e-learningovej platformy a online knižnice.

Podanie online prihlášky

Podanie online prihlášky

Vyplnenie online prihlášky je rýchle a jednoduché. Následne Vás kontaktuje náš študijný koordinátor k doriešeniu všetkých náležitostí štúdia MBA, definitívneho výberu študijného programu a podpisu zmluvy o štúdiu.

Podanie online prihlášky

Študujte pohodlne odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Študujte pohodlne odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Online štúdium plne nahrádza klasickú výučbu a umožňuje študovať odkiaľkoľvek a tým maximálne ušetriť čas a organizačné náklady spojené so štúdiom. Študovať je možné z pohodlia domova, kancelárie alebo na pracovných cestách.

Študujte pohodlne odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Efektívne a časovo flexibilné 100% online štúdium

Efektívne a časovo flexibilné 100% online štúdium

Výučba prebieha čisto on-line formou bez nutnosti priamej osobnej účasti na lektorských stretnutiach. Moderná e-learningová platforma poskytuje študentom na jednom mieste všetky študijné materiály, prednášky a videá.

Efektívne a časovo flexibilné 100% online štúdium

Moderné e-learningové prostredie

Moderné e-learningové prostredie

Od začiatku štúdia je každému študentovi zriadený prístup do modernej e-learningovej platformy, kde nájde na jednom mieste všetky študijné materiály, informácie o štúdiu a prístup k literatúre. Platforma umožňuje tiež rýchlu komunikáciu s lektormi a študijným oddelením.

Moderné e-learningové prostredie

Online knižnica - k dispozícii viac ako milion titulov

Online knižnica - k dispozícii viac ako milion titulov

Okrem e-learningového systému je študentom k dispozícii moderná online knižnica, v ktorej sa nachádza viac ako milion titulov. K dispozícii sú nielen knižné tituly v českom jazyku, ale aj cudzojazyčné. V knižnici nájdete tiež odborné články aj vedecké výskumy. Knižnica umožňuje rýchly a jednoduchý výber z katalógu kníh pre vlastné štúdium.

Online knižnica - k dispozícii viac ako milion titulov

Videoprednášky a bonusové videá

Videoprednášky a bonusové videá

Online štúdium je vedené prostredníctvom videoprednášok, ktoré pre študentov natáčajú špičkoví lektori z praxe. Štúdium je obohatené o online knižnicu, sylaby, interaktívne prezentácie a bonusové videá.

Videoprednášky a bonusové videá

Online komunikácia a podpora lektorského tímu

Online komunikácia a podpora lektorského tímu

Prostredníctvom e-learningovej platformy majú študenti priestor pre konzultácie a interakciu s lektormi, vrátane riešenia vlastných tém. Otázky a podnety študentov týkajúce sa výučby, postupových a záverečných prác sú lektorom okamžite odovzdávané.

Online komunikácia a podpora lektorského tímu

24/7 podpora študijného oddelenia

24/7 podpora študijného oddelenia

Všetky požiadavky a dotazy sú okamžite odovzdávané k riešeniu nášmu študijnému oddeleniu. Všetko od organizačných záležitostí spojených so štúdiom až po odovzdávanie prác, sa odohráva prostredníctvom online študijnej platformy.

24/7 podpora študijného oddelenia

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Promócie predstavujú vrcholnú udalosť pre úspešných absolventov, ktorí si vo veľkolepej atmosfére môžu naplno vychutnať pocit úspechu a dosiahnutia ďalšieho profesionálneho cieľa. Na akciu sú srdečne pozvaní aj príbuzní či priatelia absolventov.

Slávnostné promócie

Diplom a prestížny titul MBA

Diplom a prestížny titul MBA

Absolventi 100% online štúdia získavajú diplom s označením príslušného MBA programu. Diplom je rovnaký pre obe formy štúdia: kombinovanú aj 100% online. S diplomom potvrdzujúcim získanie prestížneho titulu MBA sa absolventom otvárajú dvere k atraktívnejším pracovným pozíciám aj rastu príjmov.

Diplom a prestížny titul MBA

Alumni klub

Alumni klub

Alumni klub znamená pre našich absolventov istotu, že ani po skončení štúdia ich väzba so školou neskončí. Absolventi sú v rámci klubu vítaní na všetkých podujatiach organizovaných Business Institutom, pravidelne ich pozývame na všetky semináre, prednášky, či ďalšie vzdelávacie aktivity.

Alumni klub

Referencie úspešných absolventov

Referencie úspešných absolventov

Dokončením štúdia na Business Institute sa zaradíte medzi úspešných absolventov. 85% z nich potvrdzuje návratnosť investície do štúdia počas dvoch rokov a 98% z nich by štúdium odporučilo svojim známym. Väčšine z nich štúdium pomohlo nielen ku kariérnemu rastu, ale aj osobnej spokojnosti a posilneniu prestíže.

Referencie úspešných absolventov

Zahájenie štúdia

Kedykoľvek
Kedykoľvek

Priebeh štúdia MBA

1. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 študijné moduly
 • 3 postupové práce
 • + záverečná práca

Zakončenie štúdia

 • Obhajoba záverečnej práce
Prestižny titul MBA
Dĺžka štúdia 12 mesiacov

Ďalšie informácie k štúdiu

Podmienky prijatia

 • podania prihlášky k štúdiu
 • vysokoškolské vzdelanie minimálne v bakalárskom stupni
 • stredoškolské vzdelanie s maturitou + doložená manažérska prax

Ako sa prihlásiť

 • podajte si online prihlášku na štúdium
 • priložte kópiu dokladu o vzdelaní (možno dodať po podaní prihlášky)
 • naše študijné oddelenie s vami vyrieši všetky záležitosti týkajúce sa prijatia k štúdiu
 • za podanie prihlášky sa neplatí administratívny poplatok
 • o prijatí na 100% online štúdiu MBA rozhoduje vedenie Business Institutu

Kedy začíname

 • 100% online štúdium možno začať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka
 • študent má k dispozícii online knižnicu BOOKPORT a všetku potrebnú odbornú literatúru
 • pre študentov máme pripravený podrobný manuál, vďaka ktorému zvládnu spracovanie postupových a záverečných prác

Priebeh štúdia

 • flexibilná kombinovaná forma štúdia v českom jazyku, s aceptáciou slovenčiny
 • dĺžka štúdia 12 až 14 mesiacov
 • štúdium je členené do 3 blokov (semestrov)
 • každý blok zahŕňa 4 študijné moduly (predmety), (celkovo 12 študijných modulov)
 • výstupom za každý modul je písomná postupová práca
 • štúdium možno na základe individuálnej dohody predĺžiť či prerušiť

Bonusy k štúdiu

 • všetci študenti sú pozývaní na bonusové semináre so zaujímavými osobnosťami
 • organizujeme networkingové akcie, na ktorých študenti môžu získať nové kontakty prospešné pre ich kariéru

Zakončenie štúdia

 • na záver štúdia študent vypracováva záverečnú prácu
 • štúdium je zakončené obhajobou záverečnej práce
 • odovzdanie diplomu osvedčujúceho získanie titulu MBA sa odohráva na slávnostnej promócii

Absolventi

 • sú pozývaní na podujatia Business Institutu
 • môžu využívať konzultácií odborných lektorov
 • získavajú zľavu na ďalšie vzdelávanie