Informácie o štúdiu MBA online

Informácie o štúdiu MBA online

Štúdium MBA v 100% online podobe predstavuje najmodernejšiu formu manažérskeho vzdelávania. Online štúdium je obsahom a kvalitou plne porovnateľné s klasickou výučbou. Študovať sa dá odkiaľkoľvek s využitím najmodernejšej e-learningovej platformy a online knižnice.

Podanie online prihlášky

Podanie online prihlášky

Vyplnenie online prihlášky je rýchle a jednoduché. Následne Vás kontaktuje náš študijný koordinátor k doriešeniu všetkých náležitostí štúdia MBA, definitívneho výberu študijného programu a podpisu zmluvy o štúdiu.

Podanie online prihlášky

Študujte pohodlne odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Študujte pohodlne odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Online štúdium plne nahrádza klasickú výučbu a umožňuje študovať odkiaľkoľvek a tým maximálne ušetriť čas a organizačné náklady spojené so štúdiom. Študovať je možné z pohodlia domova, kancelárie alebo na pracovných cestách.

Študujte pohodlne odkiaľkoľvek a kedykoľvek

Efektívne a časovo flexibilné 100% online štúdium

Efektívne a časovo flexibilné 100% online štúdium

Výučba prebieha čisto on-line formou bez nutnosti priamej osobnej účasti na lektorských stretnutiach. Moderná e-learningová platforma poskytuje študentom na jednom mieste všetky študijné materiály, prednášky a videá.

Efektívne a časovo flexibilné 100% online štúdium

Online komunikácia a podpora lektorského tímu

Online komunikácia a podpora lektorského tímu

Prostredníctvom e-learningovej platformy majú študenti priestor pre konzultácie a interakciu s lektormi, vrátane riešenia vlastných tém. Otázky a podnety študentov týkajúce sa výučby, postupových a záverečných prác sú lektorom okamžite odovzdávané.

Online komunikácia a podpora lektorského tímu

Moderná online knižnica - k dispozícii viac ako 4200 kníh

Moderná online knižnica - k dispozícii viac ako 4200 kníh

Okrem e-learningového systému je študentom k dispozícii moderná online knižnica, v ktorej sa nachádza viac ako 4200 titulov v češtine. Knižnica ponúka neobmedzený prístup a možnosť online i offline prečítania kníh. Umožňuje rýchly a jednoduchý výber z katalógu kníh pre vlastné štúdium.

Moderná online knižnica - k dispozícii viac ako 4200 kníh

24/7 podpora študijného oddelenia

24/7 podpora študijného oddelenia

Všetky požiadavky a dotazy sú okamžite odovzdávané k riešeniu nášmu študijnému oddeleniu. Všetko od organizačných záležitostí spojených so štúdiom až po odovzdávanie prác, sa odohráva prostredníctvom online študijnej platformy.

24/7 podpora študijného oddelenia

Diplom a prestížny titul MBA

Diplom a prestížny titul MBA

Absolventi 100% online štúdia získavajú diplom s označením príslušného MBA programu. Diplom je rovnaký pre obe formy štúdia: kombinovanú aj 100% online. S diplomom potvrdzujúcim získanie prestížneho titulu MBA sa absolventom otvárajú dvere k atraktívnejším pracovným pozíciám aj rastu príjmov.

Diplom a prestížny titul MBA

Referencie úspešných absolventov

Referencie úspešných absolventov

Dokončením štúdia na Business Institute sa zaradíte medzi úspešných absolventov. 85% z nich potvrdzuje návratnosť investície do štúdia počas dvoch rokov a 98% z nich by štúdium odporučilo svojim známym. Väčšine z nich štúdium pomohlo nielen ku kariérnemu rastu, ale aj osobnej spokojnosti a posilneniu prestíže.

Referencie úspešných absolventov

Zahájenie štúdia

Kedykoľvek
Kedykoľvek

Priebeh štúdia MBA

1. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 študijné moduly
 • 3 postupové práce
 • + záverečná práca

Zakončenie štúdia

 • Obhajoba záverečnej práce
Prestižny titul MBA
Dĺžka štúdia 12 mesiacov

Ďalšie informácie k štúdiu

Podmienky prijatia

 • podania prihlášky k štúdiu
 • vysokoškolské vzdelanie minimálne v bakalárskom stupni
 • stredoškolské vzdelanie s maturitou + doložená manažérska prax

Ako sa prihlásiť

 • podajte si online prihlášku na štúdium
 • priložte kópiu dokladu o vzdelaní (možno dodať po podaní prihlášky)
 • naše študijné oddelenie s vami vyrieši všetky záležitosti týkajúce sa prijatia k štúdiu
 • za podanie prihlášky sa neplatí administratívny poplatok
 • o prijatí na 100% online štúdiu MBA rozhoduje vedenie Business Institutu

Kedy začíname

 • 100% online štúdium možno začať kedykoľvek v priebehu kalendárneho roka
 • študent má k dispozícii online knižnicu BOOKPORT a všetku potrebnú odbornú literatúru
 • pre študentov máme pripravený podrobný manuál, vďaka ktorému zvládnu spracovanie postupových a záverečných prác

Priebeh štúdia

 • flexibilná kombinovaná forma štúdia v českom jazyku, s aceptáciou slovenčiny
 • dĺžka štúdia 12 až 14 mesiacov
 • štúdium je členené do 3 blokov (semestrov)
 • každý blok zahŕňa 4 študijné moduly (predmety), (celkovo 12 študijných modulov)
 • výstupom za každý modul je písomná postupová práca
 • štúdium možno na základe individuálnej dohody predĺžiť či prerušiť

Bonusy k štúdiu

 • všetci študenti sú pozývaní na bonusové semináre so zaujímavými osobnosťami
 • organizujeme networkingové akcie, na ktorých študenti môžu získať nové kontakty prospešné pre ich kariéru

Zakončenie štúdia

 • na záver štúdia študent vypracováva záverečnú prácu
 • štúdium je zakončené obhajobou záverečnej práce
 • odovzdanie diplomu osvedčujúceho získanie titulu MBA sa odohráva na slávnostnej promócii

Absolventi

 • sú pozývaní na podujatia Business Institutu
 • môžu využívať konzultácií odborných lektorov
 • získavajú zľavu na ďalšie vzdelávanie