Informácie o štúdiu MBA

Ako sa prihlásiť na štúdium

Ako sa prihlásiť na štúdium

Prvým krokom k štúdiu MBA na Business Institutu je podanie online prihlášky. K prihláške môžete rovno priložiť dokumenty potrebné na prijatie na štúdium. V prípade MBA štúdia ide o doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a životopis. Dokumenty je možné doložiť aj neskôr. Podanie prihlášky je úplne bezplatné.

V prípade, že váhate alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať naše študijné oddelenie a dohovorte si osobnú či online schôdzku, na ktorej vám radi všetko vysvetlíme.

Ako sa prihlásiť na štúdium

Pred začatím štúdia

Pred začatím štúdia

Študijné oddelenie vás bude kontaktovať do dvoch pracovných dní od odoslania prihlášky. Následne vám bude zaslané rozhodnutie o prijatí a zmluva o štúdiu. Na základe podpisu zmluvy je vystavená faktúra na uhradenie poplatku za štúdium (v prípade splátkového kalendára je vystavená faktúra na 1. splátku). Po uhradení faktúry vám budú zaslané prístupy do študentskej sekcie a do online knižnice.

Pred začatím štúdia

Priebeh štúdia

Priebeh štúdia

Kombinované štúdium MBA trvá 1,5 roka a je rozdelené do 3 študijných blokov (semestre). Každý blok sa skladá zo študijných modulov (predmetov). Študent absolvuje 11 modulov, záverečnej práci je venovaný 12., samostatný modul. Za každý modul študent absolvuje lektorské stretnutie, a to v rozsahu 3x60 minút vo všedný deň od 17:00 do 20:00 hodín. Výstupom každého modulu je postupová práca v rozsahu 10-15 normostrán. Lektorské stretnutia nie sú povinné.

Počas celého štúdia vám naše študijné koordinátorky rady pomôžu s riešením akejkoľvek požiadavky alebo otázky. Všetko, vrátane odborných konzultácií s lektormi, môžete riešiť práve prostredníctvom študentskej sekcie.

Priebeh štúdia

Bonusy ke štúdiu

Bonusy ke štúdiu

Počas štúdia môžete navštevovať bonusové prednášky, semináre a blokové moduly. Nad rámec štúdia sa môžete zúčastniť lektorských stretnutí z iných programov.

Ako študent Business Inštitútu môžete čerpať benefity plynúce z našich partnerských vzťahov. Poskytnú vám môžeme napríklad zľavu na nákup titulov z vydavateľstva Grada Publishing, zľavu na vstupenky do Švandova divadla, zľavové akcie na športové oblečenie Under Armour alebo módne oblečenie značky GAP a ďalšie.

Bonusy ke štúdiu

Zakončenie štúdia

Zakončenie štúdia

Štúdium je zakončené spracovaním záverečnej práce v rozsahu 40-60 normostrán a jej obhajobou pred trojčlennou komisiou lektorov. Odovzdanie diplomu osvedčujúceho získanie titulu MBA sa odohráva na slávnostnej promócii. Úspešný absolvent získa titul MBA, ktorý je uvádzaný za menom.

Absolventi získavajú zľavu na ďalšie vzdelávanie a sú pozývaní na akcie Business Inštitútu.

Zakončenie štúdia

Zahájenie a priebeh štúdia

1. marca
1. októbra

Štúdium trvá 1,5 roka a je rozdelené do 3 blokov. Bloky sa skladajú zo študijných modulov, ktorých výučba prebieha formou lektorských stretnutí. Štúdium je možné začať v dvoch uvedených termínoch.

1. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 lektorská stretnutie
 • 4 postupové práce

2. blok

 • 4 študijné moduly
 • 4 lektorská stretnutie
 • 4 postupové práce

3. blok

 • 3 študijné moduly
 • 4 lektorská stretnutie
 • 3 postupové práce
 • Vypracovanie záverečnej práce

Zakončenie štúdia

 • Obhajoba záverečnej práce pred komisiou
Úspešný absolvent získa titul MBA, uvádzaný za menom.