Informácie o štúdiu LLM

Executive Master of Laws (LLM) Commercial Law predstavuje profesijný vzdelávací program, ktorý sa špecializuje na prehĺbenie znalostí z oblasti práva obchodných spoločností v oblasti práva Európskej únie. Program je primárne určený uchádzačom s právnym vzdelaním.

Podanie online prihlášky na štúdium LLM

Podanie online prihlášky na štúdium LLM

Vyplnenie online prihlášky je rýchle a jednoduché. Po odoslaní prihlášky Vás bude kontaktovať náš študijný koordinátor k doriešeniu všetkých náležitostí štúdia programu Executive Master of Laws (LLM) Commercial Law.

Podanie online prihlášky na štúdium LLM

Slávnostné zahájenie štúdia

Slávnostné zahájenie štúdia

Stretnutie študentov s predstaviteľmi školy, kde študenti po slávnostnom privítaní získajú podrobné informácie o štúdiu, všetkých výhodách, ktoré môžu využívať a požiadavkách na študijné výstupy. Pre všetkých je pripravený metodický seminár o spracovaní postupových prác a záverečnej práce, ktoré sú súčasťou štúdia.

Slávnostné zahájenie štúdia

Interaktívne stretnutia so špičkovými lektormi

Interaktívne stretnutia so špičkovými lektormi

Jedná sa o výučbu formou workshopu, ktorá sa koná 3x45 minút za každý modul štúdia. Lektorské stretnutia sa odohrávajú so špičkami v jednotlivých oblastiach strategického managementu a svojim charakterom aj obsadením zodpovedajú vysokým nárokom kladeným na sféru top managementu.

Interaktívne stretnutia so špičkovými lektormi

Online i klasická knižnica

Online i klasická knižnica

Študentom je k dispozícii moderná online knižnica, v ktorej sa nachádza viac ako 4200 titulov v češtine. Knižnica ponúka neobmedzený prístup a možnosť online i offline prečítania kníh. Okrem toho študenti môžu využiť knižnicu odbornej literatúry Business Institutu s ponukou viac ako 1000 odborných titulov.

Online i klasická knižnica

24/7 podpora študijného oddelenia

24/7 podpora študijného oddelenia

Všetky požiadavky a otázky sú okamžite odovzdávané k riešeniu nášmu študijnému oddeleniu. Všetko od organizačných záležitostí spojených so štúdiom až po odovzdávanie prác, sa odohráva prostredníctvom online študijnej platformy.

24/7 podpora študijného oddelenia

Prednášky a príbehy úspešných osobností

Prednášky a príbehy úspešných osobností

Študenti môžu zadarmo navštevovať špeciálne bonusové prednášky a semináre so zaujímavými osobnosťami. Za dobu svojej existencie Business Institut navštívili desiatky osobností z rôznych oblastí sveta podnikania, vzdelávania a médií.

Prednášky a príbehy úspešných osobností

Moderné e-learningové prostredie

Moderné e-learningové prostredie

Od začiatku štúdia je každému študentovi zriadený prístup do modernej e-learningovej platformy, kde nájde na jednom mieste všetky študijné materiály, informácie o štúdiu a prístup k literatúre. Platforma umožňuje tiež rýchlu komunikáciu s lektormi a študijným oddelením.

Moderné e-learningové prostredie

Konzultácie s lektormi

Konzultácie s lektormi

Štúdium LLM je určené záujemcom s odpovedajúcou hĺbkou znalostí v oblasti obchodného práva. Študenti tak s lektormi diskutujú a riešia témy z vlastného pracovného života a obchodných vzťahov. Od lektorov získajú cennú spätnú väzbu a oponentúru.

Konzultácie s lektormi

Networkingové stretnutia

Networkingové stretnutia

Stretnutia podporujú možnosť nadväzovania zaujímavých profesijných väzieb. Počas týchto stretnutí študenti získavajú cenné kontakty na nových potenciálnych klientov, obchodných partnerov či spoločníkov a vytvárajú si cesty k novým pracovným príležitostiam.

Networkingové stretnutia

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Promócie predstavujú vrcholnú udalosť pre úspešných absolventov, ktorí si v slávnostnej atmosfére môžu naplno vychutnať pocit úspechu a dosiahnutia ďalšieho profesionálneho cieľa. Na akciu môžu samozrejme pozvať aj svojich príbuzných či priateľov.

Slávnostné promócie

Alumni club

Alumni club

Po úspešnom ukončení štúdia LLM väzby so školou nekončí. Naši absolventi sú v rámci Alumni klubu ďalej pozývaní na rad prednášok, vzdelávacích blokov i networkingových stretnutí, ktoré pre nich pravidelne pripravujeme.

Alumni club

Diplom a prestížny titul LLM

Diplom a prestížny titul LLM

Absolventi štúdia získavajú diplom s označením Executive LLM - Commercial Law. S diplomom potvrdzujúcim získanie prestížneho titulu LLM sa absolventi zaradí medzi manažérsku elitu a môžu sa uchádzať o atraktívne pozície v top managementu.

Diplom a prestížny titul LLM

Referencie úspešných absolventov

Referencie úspešných absolventov

Dokončením štúdia LLM na Business Institute sa zaradíte medzi úspešných absolventov. 85% z nich potvrdzuje návratnosť investície do štúdia počas dvoch rokov a 98% z nich by štúdium odporučilo svojim známym. Väčšine z nich štúdium pomohlo nielen ku kariérnemu rastu, ale aj osobné spokojnosti a posilnenie prestíže.

Referencie úspešných absolventov

Zahájenie štúdia LLM

15. marca
1. októbra

Priebeh šúudia LLM

1. blok

 • Management
 • 4 študijné moduly
 • 4 postupové práce

2. blok

 • Leadership
 • 3 študijnémoduly
 • 3 postupové práce

3. blok

 • Voliteľné moduly
 • 3 študijné moduly
 • 2 postupové práce + závěrečná práce

Zakončenie štúdia

 • Obhajoba záverečnej
Prestížny titul LLM
Dĺžka štúdia 12-16 mesiacov

Ďalšie informácie k štúdiu LLM

Podmienky prijatia

 • podanie prihlášky na štúdium LLM
 • vysokoškolské vzdelanie II. stupňa (Ing. alebo Mgr.) s minimálne päťročnou praxou na manažérskej pozícii
 • program je primárne určený uchádzačom s predchádzajúcim právnym vzdelaním

Ako sa prihlásiť

 • podajte online prihlášku na štúdium
 • priložte kópiu dokladu o vzdelaní (možno dodať po podaní prihlášky)
 • naše študijné oddelenie s vami vyrieši všetky záležitosti týkajúce sa prijatia na štúdium
 • za podanie prihlášky sa neplatí administratívny poplatok
 • o prijatí na štúdium rozhoduje vedenie Business Institutu

Kedy začíname

 • pri začatí štúdia získa každý študent prístup do študentskej sekcie (interaktívne výukové prostredie)
 • študent má k dispozícii knižnicu a všetku potrebnú odbornú literatúru
 • pred výučbou prvého modulu prebieha slávnostné zahájenie, kde sa študenti dozvedia všetky informácie o priebehu, forme, podmienkach štúdia
 • pre študentov máme pripravený podrobný seminár, vďaka ktorému zvládnu spracovaniu postupových a záverečných prác

Priebeh štúdia

 • flexibilná kombinovaná forma štúdia v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny
 • dĺžka štúdia 12 až 16 mesiacov
 • štúdium LLM je členené do 3 blokov (semestrov)
 • štúdium LLM zahŕňa celkovo 12 študijných modulov (posledný modul je venovaný iba záverečnej práci)
 • nepovinné lektorské stretnutie (interaktívne prezenčná workshopy): v každom module v rozsahu 3 x 60 min. (1x za mesiac) + individuálne konzultácie
 • výstupom za každý modul je písomná postupová práca
 • štúdium možno na základe individuálnej dohody predĺžiť či prerušiť

Bonusy k štúdiu

 • všetci študenti sú pozývaní na bonusové semináre so zaujímavými osobnosťami
 • študentom ponúkame zľavové akcie na nákup odbornej literatúry u vybraných vydavateľstvo
 • organizujeme networkingový akcie, na ktorých študenti môžu získať nové kontakty prospešné pre ich kariéru

Zakončenie štúdia

 • v rámci posledného modulu študent vypracováva záverečnú prácu
 • štúdium je zakončené obhajobou záverečnej práce
 • odovzdanie diplomu osvedčujúceho získanie titulu DBA sa odohráva na slávnostnej promócii

Absolventi

 • sú pozývaní na podujatia Business Institutu
 • môžu využívať konzultácií odborných lektorov
 • získavajú zľavu na ďalšie vzdelávanie