Informácie o štúdiu BBA

Ako sa prihlásiť na štúdium

 Ako sa prihlásiť na štúdium

Prvým krokom k štúdiu BBA na Business Institutu je podanie online prihlášky. K prihláške môžete rovno priložiť dokumenty potrebné na prijatie na štúdium. V prípade BBA štúdia ide o doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (alespoň stredoškolské vzdelanie s maturitou). Dokumenty je možné doložiť aj neskôr. Podanie prihlášky je bezplatné.

V prípade, že váhate alebo máte akúkoľvek otázku, neváhajte kontaktovať naše študijné oddelenie a dohovorte si osobnú či online schôdzku, na ktorej vám radi všetko vysvetlíme.

 Ako sa prihlásiť na štúdium

Pred začatím štúdia

Pred začatím štúdia

Študijné oddelenie vás bude kontaktovať do dvoch pracovných dní od odoslania prihlášky. Následne vám bude zaslané rozhodnutie o prijatí a zmluva o štúdiu. Na základe podpisu zmluvy je vystavená faktúra na uhradenie poplatku za štúdium (v prípade splátkového kalendára je vystavená faktúra na 1. splátku). Po uhradení faktúry vám budú zaslané prístupy do študentskej sekcie a do online knižnice.

Pred začatím štúdia

Priebeh štúdia

Priebeh štúdia

Štúdium BBA trvá 1 rok a je rozdelené do 3 študijných blokov (semestrov). Každý blok sa skladá zo študijných modulov (predmetov). Študent absolvuje 7 modulov, záverečnej práci je venovaný 8., samostatný modul. Za každý modul študent absolvuje v prípade kombinovanej formy štúdia lektorské stretnutie, a to v rozsahu 3x60 minút vo všedný deň od 17:00 do 20:00 hodín alebo videoprednášku, ktorá pri online forme štúdia nahrádza lektorské stretnutie. Lektorské stretnutia nie sú povinné. Výstupom každého modulu je postupová práca v rozsahu 8-12 normostrán.

Počas celého štúdia vám naše študijné koordinátorky rady pomôžu s riešením akejkoľvek požiadavky alebo otázky. Všetko, vrátane odborných konzultácií s lektormi, môžete riešiť práve prostredníctvom študentskej sekcie.

Priebeh štúdia

Bonusy ke štúdiu

Bonusy ke štúdiu

Počas štúdia môžete navštevovať bonusové prednášky, semináre a blokové moduly. Nad rámec štúdia sa môžete zúčastniť lektorských stretnutí z iných programov.

Ako študent Business Institutu môžete čerpať benefity plynúce z našich partnerských vzťahov. Poskytnú vám môžeme napríklad zľavu na nákup titulov z vydavateľstva Grada Publishing, zľavu na vstupenky do Švandova divadla, zľavové akcie na športové oblečenie Under Armour alebo módne oblečenie značky GAP a ďalšie.

Bonusy ke štúdiu

Zakončenie štúdia

Zakončenie štúdia

Štúdium je zakončené spracovaním záverečnej práce v rozsahu 30-50 normostrán a jej obhajobou pred trojčlennou komisiou lektorov. Odovzdanie diplomu osvedčujúceho získanie titulu BBA sa odohráva na slávnostnej promócii. Úspešný absolvent získa titul BBA, ktorý je uvádzaný za menom.

Absolventi získavajú zľavu na ďalšie vzdelávanie a sú pozývaní na akcie Business Institutu.

Zakončenie štúdia

Zahájenie a priebeh štúdia BBA

Kombinovaná forma: 1. marca lebo 1. októbra
Online forma: kedykoľvek podľa potrieb uchádzača

Štúdium trvá 1 rok a je rozdelené do 3 blokov. Bloky sa skladajú zo študijných modulov, ktorých výučba prebieha formou lektorských stretnutí v prípade kombinovaneho štúdia, u online štúdia formou videoprednášek. Štúdium je možné začať v dvoch uvedených termínoch.

1. blok

 • 3 študijné moduly
 • 3 lektorská stretnutie (kombinovaná forma) / videoprednášky (online forma)
 • 3 postupové práce

2. blok

 • 3 študijné moduly
 • 3 lektorská stretnutie (kombinovaná forma) / videoprednášky (online forma)
 • 3 postupové práce

3. blok

 • 2 študijné moduly
 • 2 lektorská stretnutie (kombinovaná forma) / videoprednášky (online forma)
 • 2 postupové práce
 • Vypracovanie záverečnej práce

Zakončenie štúdia

 • Obhajoba záverečnej práce pred komisiou
Úspešný absolvent získa titul BBA, uvádzaný za menom.

Ďalšie informácie k štúdiu BBA

Čo potrebujem na podanie prihlášky?

 • priložte kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (alespoň stredoškolské vzdelanie s maturitou)

  Aké sú možné spôsoby financovania štúdia?

  • školné je možné rozložiť až do 12 splátok, prvá splátka sa hradí pred zahájením štúdia
  • školné je možné financovať prostredníctvom programu Benefit Plus
  • poplatok za štúdium sa hradí prostredníctvom faktúry
  • štúdium BBA je daňovo uznateľná položka, ktorú zamestnávateľ môže uplatniť v základe dane z príjmu

  Čo všetko mám pri štúdiu k dispozícii?

  • dostanete prístup do unikátnej študentskej sekcie
  • študentská sekcia obsahuje potrebné študijné materiály (sylaby, prezentácie, dôležité informácie)
  • súčasťou štúdia je aj prístup do rozsiahlej online knižnice
  • k dispozícii máte aj klasickú knižnicu priamo na Business Institutu