Informácie o štúdiu BBA

Program BBA je vhodný pre uchádzačov so stredoškolským vzdelaním. Profesijné vzdelávací program BBA je možné vnímať ako prípravu na vyšší stupeň vzdelávacieho programu MBA. Program BBA je koncipovaný tak, aby účastníkom umožnil doplniť si vedomosti kľúčových oblastí managementu.

Podanie online prihlášky na štúdium BBA

Podanie online prihlášky na štúdium BBA

Vyplnenie online prihlášky je rýchle a jednoduché. Následne Vás kontaktuje náš študijný koordinátor k doriešenie všetkých náležitostí štúdia BBA, definitívneho výberu študijného programu a uzavretie zmluvy o štúdiu.

Podanie online prihlášky na štúdium BBA

Slávnostné zahájenie štúdia

Slávnostné zahájenie štúdia

Prvé stretnutie študentov s predstaviteľmi školy, kde študenti po slávnostnom privítaní získajú podrobné informácie o štúdiu, všetkých výhodách, ktoré môžu využívať, požiadavkách na študijné výstupy ai. Pre všetkých je pripravený metodický seminár o spracovaní postupových prác a záverečnej práce, ktoré sú súčasťou štúdia.

Slávnostné zahájenie štúdia

Interaktívne stretnutia so špičkovými lektormi

Interaktívne stretnutia so špičkovými lektormi

V KOMBINOVANOM štúdiu BBA prebieha výučba formou siedmich interaktívnych workshopov (lektorská stretnutia), ktoré sa konajú 3x60 minút za každý modul štúdia. Výučba je pre študentov nepovinná, však účasť odporúčame, lebo tu študenti získavajú cenné informácie a skúsenosti, ktoré v bežnej literatúre a študijných materiáloch nenájdu. ONLINE štúdium BBA prebieha formou interaktívnych video-prednášok alebo online konzultácií s lektormi.

Interaktívne stretnutia so špičkovými lektormi

Online i klasická knižnica

Online i klasická knižnica

Študentom je k dispozícii moderné online knižnica, v ktorej sa nachádza viac ako 4200 titulov v češtine. Knižnica ponúka neobmedzený prístup a možnosť online i offline precitani kníh. Okrem toho študenti môžu využiť knižnice odbornej literatúry Business Institutu s ponukou viac ako 1000 odborných titulov.

Online i klasická knižnica

24/7 podpora študijného oddelenia

24/7 podpora študijného oddelenia

Všetky požiadavky a otázky sú okamžite odovzdávané k riešeniu nášmu študijnému oddeleniu. Všetko od organizačných záležitostí spojených so štúdiom až po odovzdávanie prác, sa odohráva prostredníctvom online študijné platformy.

24/7 podpora študijného oddelenia

Prednášky a príbehy úspešných osobností

Prednášky a príbehy úspešných osobností

Študenti môžu zadarmo navštevovať špeciálne bonusové prednášky a semináre so zaujímavými osobnosťami. Za dobu svojej existencie Business Institut navštívili desiatky osobností z rôznych oblastí sveta podnikania, vzdelávania a médií.

Prednášky a príbehy úspešných osobností

Moderné e-learningové prostredie

Moderné e-learningové prostredie

Od začiatku štúdia je každému študentovi zriadený prístup do modernej e-learningové platformy, kde nájde na jednom mieste všetky študijné materiály, informácie o štúdiu a prístup k literatúre. Platforma umožňuje tiež rýchlu komunikáciu s lektormi a študijným oddelením.

Moderné e-learningové prostredie

Konzultácie s lektormi

Konzultácie s lektormi

Lektori sú študentom k dispozícii pri riešení odborných otázok spojených so štúdiom. Študenti môžu s lektormi takisto diskutovať témy z vlastného pracovného života alebo podnikania. Od lektorov získajú cennú spätnú väzbu a oponentúru možných riešení.

Konzultácie s lektormi

Networkingové stretnutia

Networkingové stretnutia

Stretnutie podporujú možnosť nadväzovania zaujímavých profesijných väzieb. Počas týchto stretnutí študenti získavajú cenné kontakty na nových potenciálnych klientov, obchodných partnerov či spoločníkov a vytvárajú si cesty k novým pracovným príležitostiam.

Networkingové stretnutia

Slávnostné promócie

Slávnostné promócie

Promócie predstavuje vrcholnú udalosť pre úspešných absolventov, ktorí si v slávnostnej atmosfére môžu naplno vychutnať pocit úspechu a dosiahnutie ďalšieho profesionálneho cieľa. Na akcii môžu samozrejme pozvať aj svojich príbuzných či priateľov.

Slávnostné promócie

Alumni club

Alumni club

Po úspešnom ukončení štúdia väzby so školou nekončí. Naši absolventi sú v rámci Alumni klubu ďalej pozývaní na rad prednášok, vzdelávacích blokov i networkingových stretnutia, ktorá pre nich pravidelne pripravujeme.

Alumni club

Diplom a prestížny titul BBA

Diplom a prestížny titul BBA

Absolventi štúdia získavajú diplom s označením príslušného BBA programu. S diplomom potvrdzujúcim získanie prestížneho titulu BBA sa absolventom otvárajú dvere k novým, atraktívnejším pracovným pozíciám.

Diplom a prestížny titul BBA

Zahájenie štúdia

15. marca
1. október

Priebeh štúdia BBA

1. blok

 • 1. až 3. modul
 • 3 študijné moduly
 • 3 postupové práce

2. blok

 • 4. až 6. modul
 • 3 študijné moduly
 • 3 postupové práce

3. blok

 • 7. a 8. modul
 • 2 študijné moduly
 • 1 postupová práca + záverečná práca

Zakončenie štúdia

 • Obhajoba záverečnej práce
Prestížny titul BBA
Dĺžka štúdia 12-16 mesiacov

Ďalšie informácie k štúdiu BBA

Podmienky prijatia

 • podania prihlášky na štúdium BBA
 • stredoškolské vzdelanie zakončené maturitnou skúškou
 • program BBA je možné vnímať ako prípravu na vyšší stupeň vzdelávacieho programu MBA

Ako sa prihlásiť

 • podajte online prihlášku na štúdium BBA
 • priložte kópiu dokladu o vzdelaní (možno dodať po podaní prihlášky)
 • naše študijné oddelenie s vami vyrieši všetky záležitosti týkajúce sa prijatia na štúdium
 • za podanie prihlášky sa neplatí administratívny poplatok
 • o prijatí na štúdium rozhoduje vedenie Business Institutu

Kedy začíname

 • začiatok študijného cyklu vždy 15.3. a 1.10. kalendárneho roka
 • pri začatí štúdia získa každý študent prístup do študentskej sekcie (interaktívne výukové prostredie)
 • študent má k dispozícii knižnicu a všetku potrebnú odbornú literatúru
 • pred výučbou prvého modulu prebieha slávnostné zahájenie, kde sa študenti dozvedia všetky informácie o priebehu, forme, podmienkach štúdia
 • pre študentov máme pripravený podrobný seminár, vďaka ktorému zvládnu spracovaniu postupových a záverečných prác

Priebeh štúdia

 • flexibilná kombinovaná forma štúdia v českom jazyku s akceptáciou slovenčiny
 • dĺžka štúdia 12 až 16 mesiacov
 • štúdium je členené do 3 blokov (semestrov)
 • prvé dva bloky zahŕňajú 3 študijné moduly - celkovo 6 študijných modulov; posledný blok zahŕňa 2 moduly, vrátane záverečnej práce
 • nepovinné lektorské stretnutia (interaktívne prezenčné workshopy): v každom module v rozsahu 3 x 60 min. (1x za mesiac) + individuálne konzultácie
 • výstupom za každý modul je písomná postupová práca
 • štúdium možno na základe individuálnej dohody predĺžiť či prerušiť

Bonusy k štúdiu

 • všetci študenti sú pozývaní na bonusové semináre so zaujímavými osobnosťami
 • študentom ponúkame zľavové akcie na nákup odbornej literatúry u vybraných vydavateľstvo
 • organizujeme networkingový akcie, na ktorých študenti môžu získať nové kontakty prospešné pre ich kariéru

Zakončenie štúdia

 • v rámci posledného modulu študent vypracováva záverečnú prácu
 • štúdium je zakončené obhajobou záverečnej práce
 • odovzdanie diplomu osvedčujúceho získanie titulu BBA sa odohráva na slávnostnej promócii

Absolventi

 • sú pozývaní na akcie Business Institutu
 • môžu využívať konzultácií odborných lektorov
 • získavajú zľavu na ďalšie vzdelávanie