Slávnostné promócie – september 2015

Slávnostné promócie – september 2015