Slávnostné promócie – jún 2018

Slávnostné promócie – jún 2018