Slávnostné promócie – apríl 2019

Slávnostné promócie sa konali v kostole sv. Šimona a Judy v Dušnej ul. v Prahe. Všetkým absolventom študijných programov MBA, BBA, LLM a DBA gratulujeme a prajeme veľa úspechov v ďalšom kariérnom i osobnom živote.