Slávnostné promócie absolventov – apríl 2019

Slávnostné promócie absolventov – apríl 2019