Presadzovanie zmien, úspor a podobných činností u zamestnancov s PhDr. Vojtěchom Bednářom

Presadzovanie zmien, úspor a podobných činností u zamestnancov s PhDr. Vojtěchom Bednářom