Zahájenie 27. cyklu manažérskeho štúdia – Október 2019