Stretnutie absolventov, študentov a lektorov

Obľúbené networkingové stretnutie v Café Vítkov.