Networkingové stretnutie na Business Institute

Stretnutie študentov, absolventov a lektorov v priestoroch Business Institute.