Networking spolu s Google Academy

Aj my sami sa zúčastňujeme početných networkingov, pretože dobrých kontaktov a vzájomnej inšpirácie vo svete podnikania nie je nikdy dosť. Aj my chceme čerpať nové poznatky, vzdelávame sa a rastieme, a tak tomu nemohlo byť inak ani pri Grow with Google.