Lektorské stretnutia

Pozrite sa na lektorské stretnutia na Business Institut. Kombinovaná forma štúdia. Stretnutie s lektormi v moderne zariadených učebniach v pražských Vršoviciach. Začatie štúdia vždy 2x ročne, a to v marci a októbri.

Lektorské stretnutie z programu MBA Riadenie informačných technológií

Ing. Ján Mikulecký, Ph.D. oboznámil študentov s metódami a nástrojmi auditu IS/ICT pre oblasti vývoja a riadenia informačných systémov (IS), prevádzky informačných systémov a technológií (ICT), bezpečnostných incidentov a ďalšími oblasťami.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Strategický management

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA predstavila v rámci modulu študentom znalosti z oblasti teórie a praxe manažmentu a riadenia organizácie s vykonávanou manažérskou pozíciou s cieľom zvýšiť zručnosť úspešnej aplikácie overených prístupov, názorov, skúseností a metód manažmentu v praxi.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Riadenie informačných technológií

Ing. Peter Mačat, Ph.D. oboznámil študentov témou princípov a mechanizmov strategického riadenia a tvorby informačnej stratégie. Ďalej sme venovali problematike strategického riadenia a metóde BSC a sústredili sa na finančno-ekonomické aspekty spojené s riadením IS/IT, ako sú napríklad ITIL 2011 a Activity Based Costing.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Management, organizácia a riadenie

Študenti získali znalosti a praktické zručnosti využiteľné na riadenie ľudí a celej organizácie. Zoznámili sa s princípmi určovania strategických cieľov organizácie, analýzou a optimalizáciou procesov a nákladov, finančným a projektovým riadením. Program sa tiež zameriava na rozvoj osobnosti a nájdenie rovnováhy medzi osobným a profesionálnym životom. Pozrite sa na fotografie z výučby s pani lektorkou Ing. Štefankou Frýbovou Uličnou, Ph.D.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Management soft skills

Mgr. Valerij Valerijevič Seničev Ph.D. oboznámil študentov v module Myselft Management v programe MBA Management soft skills. Skôr, než budeme chcieť byť dobrými lídrami, je dobré poznať seba samého a svoj zámer. Svoj zmysel, svoje kvality a cestu, na ktorej je nám najlepšie.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Dane, účtovníctvo a controlling

Pani doc. Ing. Jana Hinke, Ph.D. zoznámila študentov so systémom vedenia finančného účtovníctva podnikateľov, vysvetlila im základné účtovné princípy, metodické prvky a nástroje v účtovníctve. Študenti sa naučili identifikovať základné elementy účtovnej závierky, aplikovať metódy oceňovania, účtovania a vykazovania podnikateľov.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Management, organizácia a riadenie

Program sa prierezovo zameriava na všetky kľúčové oblasti manažmentu.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Leadership (interactive online)

Ing. Štěpánka Uličná, Ph.D. previedla našich študentov témou Leadershipu a názorne ukázala na praktických a interaktívnych cvičeniach, ako sa má leader správať v kolektíve.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Riadenie ľudských zdrojov

Program MBA zameraný na oblasť HR patrí medzi najžiadanejšie.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Finančný manažment a strategické riadenie financií

Študentom programu MBA Finančný manažment a strategické riadenie financií sa predstavil Ing. Jiří Mach, Ph.D.

Zobrazit detail

Lektorské stretnutie z programu MBA Management Soft skills

Ing. Mirka Čejková dokáže študentov programu MBA Management Soft skills vždy zaujať.

Zobrazit detail
Načítam ďalšie FOTOGALÉRIE...