Konferencia – New Vision in HR, Bratislava

Konferencia venovaná novým víziám a stratégiám v oblasti riadenia ľudských zdrojov.