Konferencia – Interný audit

Konferencia venovaná aktuálnym otázkam vnútorného auditu.