Konferencia – Ľudské zdroje nie sú stroje, Břevnovský kláštor

Konferencia zameraná na otázky zmien a rozvojových projektov v oblasti HR.