Konferencia – Firemné informačné systémy

Konferencia sa podrobne venuje profesionálnym informačným systémom pre firmy a ďalšie organizácie.