Konferencie

Business Institut sa ako partner zúčastňuje prestížnych konferencií.

HR Summit 2024 predstavil aktuálne trendy AI v oblasti riadenia ľudských zdrojov

Dňa 14. mája 2024 sa už po siedmej konala konferencia z oblasti ľudských zdrojov HR Summit, kde bol hrdým partnerom aj Business Institut.

Zobrazit detail

30. ročník súťaže Manažér roka

Dňa 20. septembra 2023 sa v Empire Hall v Slovanskom dome konal jubilejný 30. ročník prestížnej súťaže Manažér roka a my sme pri tom ako hrdý partner projektu nemohli opäť chýbať.

Zobrazit detail

HR Summit 2023 nás urobil dôležitými a modernými HR trendami

Dňa 16. mája 2023 prebehol už 6. ročník HR Summitu s hlavnou témou: posúvanie hraníc a vnímanie úlohy HR, kde sme mali opäť príležitosť byť hrdým partnerom projektu.

Zobrazit detail

29. ročník súťaže Manažér roka

Dňa 20. septembra 2022 v pražskom Paláci Žofín prebehol 29. ročník súťaže Manažér roka a my sme boli ako partner projektu tento rok prvýkrát pri tom.

Zobrazit detail

BusinessIT – Datová centra pro Business 2019

Konferencia Datová centra pro business sa zameriava na významné témy týkajúce sa dátových centier. Tohtoročná sa konala 19. 9. 2019 v Prahe.

Zobrazit detail

Konferencia – New Vision in HR, Bratislava

Prestížna konferencia pre HR špecialistov a manažérov konaná v Bratislave.

Zobrazit detail

Konferencia – HR Forum a súťaž HREA Excellence Award, Praha

Prestížne HR Forum s vyhlásením súťaže HREA Excellence Award oceňujúce najlepšie projekty v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

Zobrazit detail

Konferencia – Platobný styk, Hotel Dorint

Konferencia venovaná problematike platobného styku.

Zobrazit detail

Konferencia – Ľudské zdroje nie sú stroje, Břevnovský kláštor

Konferencia zameraná na otázky zmien a rozvojových projektov v oblasti HR.

Zobrazit detail

Konferencia – Ženy

Konferencia zameraná na inšpirujúce príbehy žien, ktoré zborili zažité klišé.

Zobrazit detail

Konferencia – Firemné informačné systémy

Konferencia sa podrobne venuje profesionálnym informačným systémom pre firmy a ďalšie organizácie.

Zobrazit detail

Konferencia – Cloud computing v praxi

Konferencia sa podrobne venuje jednému z najvýraznejších súčasných trendov v IT - cloud computingu.

Zobrazit detail

Konferencia – Interný audit

Konferencia venovaná aktuálnym otázkam vnútorného auditu.

Zobrazit detail

Konferencia HR Fórum a súťaž HREA Excellence Award

Prestížna konferencia s vyhlásením víťazov v súťaži HREA Excellence Award.

Zobrazit detail

Human Power Forum

Konferencia pre všetkých, ktorí sú zodpovední za efektívnu prácu s ľudským kapitálom.

Zobrazit detail

Konferencia HR Know How a súťaž HREA Excellence Award

Prestížna konferencia spojená s vyhlásením súťaže a odovzdaním cien v jednotlivých kategóriách.

Zobrazit detail

Konferencia – New Vision in HR, Bratislava

Konferencia venovaná novým víziám a stratégiám v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Zobrazit detail

Konferencia – People Managment Forum

HR konferencie profesijnej neziskovej organizácie People Management Forum.

Zobrazit detail
Načítam ďalšie FOTOGALÉRIE...