Konferencie

BusinessIT – Datová centra pro Business 2019

Konferencia Datová centra pro business sa zameriava na významné témy týkajúce sa dátových centier. Tohtoročná sa konala 19. 9. 2019 v Prahe.

Zobrazit detail

Konferencia – New Vision in HR, Bratislava

Prestížna konferencia pre HR špecialistov a manažérov konaná v Bratislave.

Zobrazit detail

Konferencia – HR Forum a súťaž HREA Excellence Award, Praha

Prestížne HR Forum s vyhlásením súťaže HREA Excellence Award oceňujúce najlepšie projekty v oblasti manažmentu ľudských zdrojov.

Zobrazit detail

Konferencia – Platobný styk, Hotel Dorint

Konferencia venovaná problematike platobného styku.

Zobrazit detail

Konferencia – Ľudské zdroje nie sú stroje, Břevnovský kláštor

Konferencia zameraná na otázky zmien a rozvojových projektov v oblasti HR.

Zobrazit detail

Konferencia – Ženy

Konferencia zameraná na inšpirujúce príbehy žien, ktoré zborili zažité klišé.

Zobrazit detail

Konferencia – Firemné informačné systémy

Konferencia sa podrobne venuje profesionálnym informačným systémom pre firmy a ďalšie organizácie.

Zobrazit detail

Konferencia – Cloud computing v praxi

Konferencia sa podrobne venuje jednému z najvýraznejších súčasných trendov v IT - cloud computingu.

Zobrazit detail

Konferencia – Interný audit

Konferencia venovaná aktuálnym otázkam vnútorného auditu.

Zobrazit detail

Konferencia HR Fórum a súťaž HREA Excellence Award

Prestížna konferencia s vyhlásením víťazov v súťaži HREA Excellence Award.

Zobrazit detail

Human Power Forum

Konferencia pre všetkých, ktorí sú zodpovední za efektívnu prácu s ľudským kapitálom.

Zobrazit detail

Konferencia HR Know How a súťaž HREA Excellence Award

Prestížna konferencia spojená s vyhlásením súťaže a odovzdaním cien v jednotlivých kategóriách.

Zobrazit detail

Konferencia – New Vision in HR, Bratislava

Konferencia venovaná novým víziám a stratégiám v oblasti riadenia ľudských zdrojov.

Zobrazit detail

Konferencia – People Managment Forum

HR konferencie profesijnej neziskovej organizácie People Management Forum.

Zobrazit detail
Načítam ďalšie FOTOGALÉRIE...