Seminár Zákonník práce a súvisiace právne predpisy s JUDr. Pavlem Jindřichem

Zákonník práce nielen pre právnikov. Ako sa v ňom orientovať a čo jednotlivé paragrafy znamenajú? Týmito témami sa nieslo ďalšie z lektorských stretnutí.