Lektorské stretnutie z programu MBA Strategický management

Ing. et Ing. Soňa Španielová, Ph.D., MBA predstavila v rámci modulu študentom znalosti z oblasti teórie a praxe manažmentu a riadenia organizácie s vykonávanou manažérskou pozíciou s cieľom zvýšiť zručnosť úspešnej aplikácie overených prístupov, názorov, skúseností a metód manažmentu v praxi.